CZŁONKOWIE LGD

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Lista członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Lp. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot
1. Wiesław Gołaszewski Gmina Płaska
2. Jerzy Jan Okuniewski Jerzy Jan Okuniewski
3. Jacek Olszewski Sklep spożywczo – przemysłowy
4. Zbigniew Buksiński Gmina Augustów
5. Tomasz Tomaszewski Tomasz Tomaszewski
6. Anna Jadeszko Anna Jadeszko
7. Jan Zubkiewicz Jan Zubkiewicz
8. Elżbieta Pszczoła Elżbieta Pszczoła
9. Małgorzata Ciężkowska Małgorzata Ciężkowska
10. Danuta Krauze Danuta Krauze
11. Ryszard Młodzianowski Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
12. Cezary Cieślukowski Stowarzyszenie Euroregion Niemen
13. Jerzy Kasjanowicz Jerzy Kasjanowicz
14. Tadeusz Janusz Wierzbicki Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15. Bogumiła Prawdzik Bogumiła Prawdzik
16. Ryszard Chmielewski

Marek Jasionek

OSP w Jeziorkach
17. Dorota Joanna Cieślukowska Przedsiębiorstwo Turystyczne  „Staszkowa zagroda”
18. Danuta Kulbacka Danuta Kulbacka
19. Małgorzata Ciężkowska OSP Płaska
20. Andrzej Bartoszewicz OSP w Topiłówce
21. Barbara Wasilewska Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej
22. Wojciech Szymon Krzywiński Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
23. Elżbieta Sierzputowska Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie
24. Teresa Kamińska Teresa Kamińska
25. Wojciech Dawidowicz OSP Kolnica
26. Jolanta Łęcka – Rutkowska Jolanta Łęcka – Rutkowska
27. Danuta Bielawska Danuta Bielawska
28. Danuta Milanowska Danuta Milanowska
29. Teresa Głowacka Teresa Głowacka
30. Wojciech Walulik Gmina Miasto Augustów
31. Anna Jastrzębska Augustowskie Placówki Kultury
32. Filip Chodkiewicz Active Team s. c.
33. Krzysztof Chmielewski Sklep Ogrodniczy „ABC”  
34. Halina Ostrowska Halina Ostrowska
35. Joanna Jaśko Joanna Jaśko
36. Mirosław Karolczuk Mirosław Karolczuk
37. Anna Wąsewicz Anna Wąsewicz
38. Micha Kotarski Micha Kotarski
39. Antoni Kuźma Antoni Kuźma

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA