CZŁONKOWIE LGD

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Lista członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Lp. Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot
1. Wiesław Gołaszewski Gmina Płaska
2. Jerzy Okuniewski Jerzy Okuniewski
3. Jacek Olszewski Sklep spożywczo – przemysłowy Jacek Olszewski
4. Zbigniew Buksiński Gmina Augustów
5. Tomasz Tomaszewski Tomasz Tomaszewski
6. Anna Jadeszko Anna Jadeszko
7. Jan Zubkiewicz Jan Zubkiewicz
8. Elżbieta Pszczoła Elżbieta Pszczoła
9. Małgorzata Ciężkowska Małgorzata Ciężkowska
10. Danuta Krauze Danuta Krauze
11. Ryszard Młodzianowski Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne
12. Cezary Cieślukowski Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
13. Jerzy Kasjanowicz Jerzy Kasjanowicz
14. Jan Ordowski Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
15. Krystyna Kienorow Krystyna Kienorow
16. Bogumiła Prawdzik Bogumiła Prawdzik
17. Joanna Walulik Joanna Walulik
18. Ryszard Chmielewski

Marek Jasionek

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach
19. Dorota Joanna Cieślukowska Przedsiębiorstwo Turystyczne  „Staszkowa zagroda”
20. Danuta Kulbacka Danuta Kulbacka
21. Krzysztof Puczyłowski Ochotnicza Straż Pożarna w Płaskiej
22. Andrzej Bartoszewicz Ochotnicza Straż Pożarna w Topiłówce
23. Barbara Wasilewska Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej
24. Stanisław Kamiński Kancelaria prawna „Prawnik”
25. Justyna Gajewska Justyna Gajewska
26. Wojciech Krzywiński Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
27. Elżbieta Sierzputowska Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie
28. Tomasz Dziurbejko Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego
29. Małgorzata Kalisz Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie
30. Teresa Kamińska Teresa Kamińska
31. Wojciech Dawidowicz Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnicy
32. Jolanta Łęcka – Rutkowska Jolanta Łęcka – Rutkowska
33. Danuta Bielawska Danuta Bielawska
34. Danuta Milanowska Danuta Milanowska
35. Agnieszka Winkler Klub Jeździecki Żarnowo
36. Teresa Głowacka Teresa Głowacka
37. Piotr Piłasiewicz Piotr Piłasiewicz
38. Wojciech Walulik Gmina Miasto Augustów
39. Anna Bożena Jastrzębska Augustowskie Placówki Kultury
40. Filip Chodkiewicz Active Team s.c.
41. Krzysztof Chmielewski Sklep Ogrodniczy „ABC” Sp. jawna
42. Paweł Łukasz Kotwica Zakład Handlowo – Usługowy Paweł Kotwica
43. Halina Ostrowska Halina Ostrowska
44. Joanna Jaśko Joanna Jaśko
45. Mirosław Karolczuk Mirosław Karolczuk
46. Magdalena Śleszyńska Magdalena Śleszyńska
47. Sylwia Puczyłowska Sylwia Puczyłowska
48. Jakub Rutkowski RSKI TEAM

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA