Szkolenie dla beneficjentów

27 stycznia 2020r. w Centrum Kultury i Bibliotece Gminy Augustów w Żarnowie odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali niezbędną wiedzę o możliwościach pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania skierowane do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz działania wynikające z Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie organizowania społeczności lokalnej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Po części teoretycznej przyszedł czas na warsztat praktyczny. Uczestnicy wspólnie przeanalizowali dokumenty aplikacyjne wniosku o dofinansowanie. Zapoznali się ze sposobem ich wypełniania oraz działaniem aplikacji GWA.

W trakcie szkolenia przeprowadzono również konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji LSR.