NABÓR nr 5/2019 – typ projektu 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2019 w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy … Czytaj dalej NABÓR nr 5/2019 – typ projektu 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach