Komunikat Nr 1 do naboru 7/2020 dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków 7/2020

Komunikat Nr 1 do naboru 7/2020 dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków 7/2020  typ projektu 10 –  – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-025/20   Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie … Czytaj dalej Komunikat Nr 1 do naboru 7/2020 dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków 7/2020