Informacja o wynikach Naboru nr 6/2017 Ochrona bioróżnorodności i klimatu

W ramach naboru nr 6/2017 wpłynął jeden wniosek, który nie został wybrany. – Protokół z posiedzenia Rady.  (pobierz plik) Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje … Czytaj dalej Informacja o wynikach Naboru nr 6/2017 Ochrona bioróżnorodności i klimatu