Dotyczy Naboru nr 14/2018, 15/2018 i 16/2018

W dniu 26 czerwca 2018 r. zakończyły się Nabory NABÓR nr 14/2018 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  NABÓR nr 15/2018 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS NABÓR nr 16/2018 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej … Czytaj dalej Dotyczy Naboru nr 14/2018, 15/2018 i 16/2018