WŁADZE LGD

Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Prezes Zarządu – Elżbieta Pszczoła
  2. Wiceprezes – Anna Jadeszko
  3. Wiceprezes – Mirosław Karolczuk
  4. Członek Zarządu – Jerzy Okuniewski
  5. Członek Zarządu – Tomasz Tomaszewski
  6. Członek Zarządu – Michał Kotarski