STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 20 grudnia 2018 r. aneksu Nr 5 do umowy Nr 00015-6933-UM104000/15 z dnia 17 maja 2016 r. uległa zmianie treść Planu Działania stanowiący załącznik nr. 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 24 października 2017 r. aneksu Nr 3 do umowy Nr 00015-6933-UM104000/15 z dnia 17 maja 2016 r. uległa zmianie treść Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022 Opublikowano 25 październik 2017


Załączniki do Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

  1. Procedura aktualizacji LSR Opublikowano18 sierpnia 2017 r.
  2. Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu Opublikowano18 sierpnia 2017 r.
  3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski Opublikowano18 sierpnia 2017 r.
  4. Budżet LSR Opublikowano18 sierpnia 2017 r.
  5. Plan komunikacji Opublikowano18 sierpnia 2017 r. zal.

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 20 kwietnia 2017 r. aneksu Nr 1 do umowy Nr 00015-6933-UM104000/15 z dnia 17 maja 2016 r. uległa zmianie treść Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizowanym dokumentem.

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022. Opublikowano 21 kwietnia 2017 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022 – Opublikowano 26.07.2016 r.