NABÓR nr 8/2017 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 8/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”   Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz … Czytaj dalej NABÓR nr 8/2017 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR