NABÓR nr 7/2017 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD   NABÓR nr 7/2017 w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”   Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na … Czytaj dalej NABÓR nr 7/2017 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej