Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje. W związku z powyższym zmianie uległa treść ( III Sposób składania wniosku o dofinansowanie) Było: Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do … Czytaj dalej Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego