Harmonogram realizacji planu komunikacji.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok. Opublikowano 22 stycznia 2018 r.
PROCEDURY LGD – opublikowano 30.04.2017r.
PROCEDURY LGD – opublikowano 24.03.2017r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok. Opublikowano 30 kwietnia 2017 r.
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 rok Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” – Opublikowano 13.10.2016 r.