FORUM PODLASKICH LGD

W dniach 21-22.09.2020r. w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się „Podlaskie Forum LGD – wymiana wiedzy i doświadczeń”. Przedstawiciele 12 Podlaskich Lokalnych Grup Działania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z ekspertami wzięli udział w konferencji w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS, jak też z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej. Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.