CZŁONKOWIE RADY

Członkowie Rady Stowarzyszenia:

  1. Wiesław Gołaszewski
  2. Wojciech Dawidowicz
  3. Jan Zubkiewicz
  4. Jacek Olszewski
  5. Anna Bożena Jastrzębska
  6. Krzysztof Chmielewski
  7. Jerzy Kasjanowicz
  8. Sylwia Puczyłowska
  9. Filip Chodkiewicz