Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2019

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 06.06.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2019 na operacje z zakresu typ 4 –   Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2019

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 06.06.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2019 na operacje z zakresu typ 7 –  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 06.06.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019 na operacje z zakresu typ 6 – Społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  ...  czytaj więcej

Zakończenie naboru nr 4/2019

Dnia 22 maja 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 4/2019 Rewitalizacja małej skali.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Zakończenie naboru nr 3/2019

Dnia 21 maja 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 3/2019 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 22.05.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2019 na operacje z zakresu typ 7-  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 1/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 6  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego  w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych ...  czytaj więcej

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 5/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 5/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

został wydłużony do

– 04.06.2019 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),

05.06.2019 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

=&0=&.