Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu,

TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej .

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Konferencja 30.12.2020r.

Proponowany program:

godz. 10.00

  1. Rozpoczęcie konferencji.
  2. Wprowadzenie, informacja o projekcie – B. Dyjuk.
  3. Analiza ankiet oraz miejsca Kanału Augustowskiego wśród promowanych atrakcji turystycznych – p. Hubert Gonera.
  4. Koncepcja turystycznego wykorzystania Kanału pod względem żeglugowym – p. Krzysztof Czarniecki.
  5. Rekomendacje rozwojowe – H. Gonera.
  6. Dyskusja nad przedstawionymi propozycjami rozwojowymi.
  7. Zakończenie konferencji.

Link do zalogowania się w formie on-line:

https://zoom.us/j/98737525632?pwd=T2dGQ0NEWUFmemU1YVl2Umc0N0NJUT09

Meeting ID: 987 3752 5632
Passcode: jmG8nG

Zapraszenie na konferencję podsumowującą realizację projektów „Inwentaryzacja Kanału Augustowskiego jako element produktu turystycznego”.

Zaproszenie na konferencję

Stowarzyszenie LGD Kanał Augustowski zaprasza online na konferencję podsumowującą realizację projektów „Inwentaryzacja Kanału Augustowskiego jako element produktu turystycznego”.

Konferencja odbędzie się w środę 30 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

Projekt realizowano przy wsparciu Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Szczegółowy program oraz  link do połączenia zostaną  przekazane 28 grudnia br.

 

Bogdan Dyjuk

Prezes Zarządu

Informacja dotycząca realizacji operacji własnej

Na podstawie § 7 Procedury wyboru operacji własnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informujemy, iż w dniu 16.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady dotyczące pozytywnej weryfikacji podmiotu, który zgłosił zamiar realizacji operacji z zakresu typ projektu 3 – Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym rozpoczęto procedurę ogłoszenia naboru.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 12/2020 na operacje z zakresu typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 11/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 11/2020 na operacje z zakresu typ projektu 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.