Komunikat dotyczący Pracy Biura!

Komunikat dotyczący Pracy Biura!

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby informujemy, iż biuro Stowarzyszenie będzie zamknięte od dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Pracownicy biura pracować będą zdalnie w godzinach pracy Biura. Prosimy o kontakt z pracownikami biura telefoniczny lub mailowy.

Marzena Pieczyńska – Kierownik Biura

tel. 519 823 811

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl 

Joanna Skrzekut – stanowisko ds. animacji, doradztwa i współpracy

tel . 669 693 280

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl 

W celu złożenia wersji papierowych wniosków w ramach trwających konkursów lub w celu doradztwa prosimy o wcześniejsze ustalenie poprzez kontakt telefoniczny (na wyżej wskazane numery) z odpowiednimi pracownikami biura dokładnego terminu i godziny złożenia wniosków w biurze lub doradztwa.

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego:Typ 6 – Programy Aktywności Lokalnej , Typ 7 –  Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS oraz Typ 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu, TYP 8 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego i TYP 9 – Rewitalizacja małej skali .

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: