Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru 3/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 12.02.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2019 na operacje z zakresu typ 7 –  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 12.02.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2020 na operacje z zakresu typ 4 –   Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie naboru nr 4/2020

W dniu 4 luty 2020 r. zakończył się Nabór wniosków nr 4/2020 Rewitalizacja małej skali.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Zakończenie naboru nr 2/2020

W dniu 4 luty 2020 r. zakończył się Nabór wniosków nr 2/2020 z zakresu typu projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.