Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 10/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 10/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9  Rewitalizacja małej skali

został wydłużony do ...  czytaj więcej