ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Państwa opinii w zakresie działań naszego Stowarzyszenia i dopasowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju do Państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=063787d1&&b=a8471def5&&c=a49da8d5

Bardzo prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety, gdyż realizowana LSR ma służyć zaspokajaniu Państwa potrzeb i przyczyniać się do poprawy warunków życiowych na obszarze LSR.  ...  czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

dotyczący realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który stanowi uzupełnienie monitoringu (ewaluacji wewnętrznej) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Warsztat ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2018.

Warsztat odbędzie się dnia 26 lutego 2019r. (wtorek), o godz. 13.00 w Sali Augustowskich Placówek Kultury, przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9; 16-300 Augustów. ...  czytaj więcej