Wyjazd studyjny „Lepszy przykład niż wykład”

          W dniach  15 – 18 maja 2018 roku Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” wzięło udział w wyjeździe studyjnym do zaprzyjaźnionego LGD Stolem w Lipuszu na Kaszubach.  Jego celem była wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w zakresie RLKS w województwie pomorskim. Uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele lokalnej społeczności, tj. przedstawiciele Zarządu, członkowie Rady, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy biura oraz mieszkańcy z terenu objętego LSR. ...  czytaj więcej

Został ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Społecznego TYP 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej , TYP 7 –  Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS  i  TYP 10 –  Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ...  czytaj więcej

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Został ogłoszony Nabór wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych, TYP 7 – Projekty dotyczące Dziedzictwa Kulturowego oraz TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

NABÓR nr 11/2018 Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych ...  czytaj więcej