Informacja o wynikach Naboru nr 4/2018

Informacja o wynikach Naboru nr 4/2018 z zakresu typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

W dniu 23 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 4/2018 z zakresu typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Informacja o wynikach Naboru nr 3/2018

Informacja o wynikach Naboru nr 3/2018 z zakresu typu projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

W dniu 23 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 3/2018 z zakresu typu projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.  ...  czytaj więcej

Informacja dotycząca naboru nr 7/2017 i 8/2017

Informacja dotycząca naboru nr 7/2017 i 8/2017
Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski” przedstawia aktualne Listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów nr 7/2017 i 8/2017, w związku z dodaniem do list poziomu dofinansowania.
– Lista operacji wybranych do naboru nr 7/2017, ( pobierz plik)
– Lista operacji wybranych do naboru nr 8/2017,( pobierz plik)

Informacja o wynikach Naboru nr 2/2018 z zakresu typu projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

Informacja o wynikach Naboru nr 2/2018 z zakresu typu projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

22 stycznia 2018

W dniu 19 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 2/2018 z zakresu typu projektu nr 5- Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Informacja o wynikach Naboru nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Informacja o wynikach Naboru nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie
dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

22 stycznia 2018

W dniu 19 stycznia 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 1/2018 z zakresu typu projektu nr 3 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.